Regulamin

reklama sklepu internetowego z asortymentem medycznym

reklama sklepu internetowego z asortymentem motoryzacyjnym

Właściciel PortaluWłaściciel: e-Pulsar KVK - nummer - 73556084, Veldbloemenlaan 47, 3448GL, Woerden. 

KontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@sprzedajemyw.nl

Usługodawca: Właściciel Programu

Użytkownik: ogłoszeniodawca-osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie

Portal: internetowy serwis ogłoszeniowy poszerzony o różne funkcje internetowe, znajdujący się pod adresem http://sprzedajemyw.nl.

Adres internetowy serwisuhttp://sprzedajemyw.nl

Regulaminy: zasady, zakres i warunki przedstawione w tym regulaminie

Polityka prywatności: dokument umieszczany w tym Portalu w celu poinformowania Użytkowników, o tym jakie dane osobowe są zbierane i jak będą wykorzystane.

Cennik: dokument umieszczony w tym portalu w celu informacji o usługach płatnych.

  1. ZASADY KORZYSTANIA

Portal http://sprzedajemyw.nl  Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.  Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. Korzystanie z portalu jest darmowe i oznacza akceptację regulaminu. Publikowanie ogłoszeń jest odpłatne i opisane jest w punkcie 5. Założenie konta na portalu wiąże się z akceptacją polityki prywatności oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

  1. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Usługodawca działa zgodnie z obowiązującym prawem a w celu poprawnego świadczenia usług niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca ma prawo do zmiany i usunięcia ogłoszeń niespełniających wymogów opisanych w punkcie 5 oraz na modernizację tych ogłoszeń.

Usługodawca ma prawo do usunięcia kont Użytkowników bez ich powiadamiania w przypadku naruszenia regulaminu.

Usługodawca ma prawo promować swój portal w serwisach społecznościowych, w sieci internetowej i poza nią.

Usługodawca ma prawo czasowego zawieszenia działania Portalu  http://sprzedajemyw.nl informując o tym na portalach społecznościowych ze względu na czynności wynikające z modyfikacji, aktualizacji oprogramowania lub awarii technicznej. Usługodawca nie może odpowiadać za szkody powstałe w wyniku tej awarii bądź nieprzewidzianych okoliczności związanych siecią informatyczną lub siecią internetową oraz działaniem serwerów, na których znajduje się serwis.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za atrakcyjność, wiarygodność i aktualność informacji zamieszczonych na kontach Użytkowników i ogłoszeń przez nich dodanych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

  1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się i potwierdza wiarygodność informacji zamieszczonych na własnym koncie oraz publikowanie ogłoszeń w serwisie przez Usługodawcę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich treść, aktualność, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz udostępnienie tych danych dla Użytkowników odwiedzających serwis

Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać hasła dostępu do swojego konta osobom trzecim oraz nie zamieszczać informacji sprzecznych z prawem, kolidujących z dobrym obyczajem lub naruszających dobra osobiste postronnych osób.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dotyczących swojego konta, a także do edycji i usunięcia dodanych przez siebie ogłoszeń.

Użytkownik zobowiązuje się do dodawania ogłoszeń zgodnych z postanowieniami w punkcie -5-.

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego konta i danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając pisemne zgłoszenie na adres email- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo zgłaszanie reklamacji związanych z nadużyciem kompetencji przez innych Użytkowników. Informację taką należy również zamieścić na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy (tj. utworzenie konta, dodanie ogłoszeń) bez podania przyczyny informując Usługodawcę na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeśli usługa została wykonana w pełni z akceptacją Użytkownika (gdy dokonano aktywacji emisji ogłoszenia) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Użytkownik może również w ciągu 14 dni zgłosić przez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Zgłoszenia dokonane po upływie 14 (od daty zakończenia emisji) nie będą akceptowane.

Reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko, nazwa Użytkownika, dane osoby reprezentującej lub upoważnionej doskładania reklamacji w imieniu Klienta

- adres e-mail przypisany do Użytkownika

- dane dla identyfikacji ogłoszenia Nr adres URL

- uzasadnienie składanej reklamacji oraz żądanie Użytkownika w sprawie ze składaną reklamacją.

Wszystkie reklamacje otrzymane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych.

  1. ZASADY DODAWANIA OFERT ORAZ PŁATNOŚCI

Na portalu http://sprzedajemyw.nl , można zamieszczać ogłoszenia zgodne i być rzeczywiste.

Usługodawca nie akceptuje ogłoszeń niezgodnych z prawem, związanych z pornografią, erotyką, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierających treści wulgarne, obrażające uczucia, naruszające prawo innych osób oraz ofert, do których Użytkownik nie posiada prawa.

Wszystkie ogłoszenia naruszające powyższą zasadę będą niezwłocznie usuwane.

Usługodawca umożliwia dodawanie ofert pracy przez pracodawcę odpłatnie. Aktualne cenny znajdują się w zakładce cennik i obowiązują od 10.02.2019r. Wartości w cenniku są podane brutto i wyrażone w walucie EUR.

Usługodawca umożliwia płatności za publikowanie ofert na kilka sposobów:

  • Tradycyjny przelew bankowy na wskazane konto – publikacja oferty nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty.
  • System płatności IDEAL.
  • System Płatności PayPal.

Usługodawca zastrzega prawo, iż w celu zaoferowania płatnych usług, polegamy na obsłudze płatności przez "Operatorów Płatności" i w takim przypadku nie odpowiadamy za problemy z płatnościami, które wynikły po ich stronie.

Podczas dokonywania opłat za Płatne Usługi wymagana jest akceptacja regulaminów operatorów płatności obsługującej płatność.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania transakcji płatności za Płatne Usługi w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza warunki, lub gdy wierzymy, iż poprzez takie działanie możemy zapobiec finansowej stracie.

Usługodawca wystawia Faktury za usługi płatne i wystawiane są wyłącznie na żądanie przesłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem ID płatności, usługi lub numeru i tytułu oferty.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wchodzą one w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Portalu http://sprzedajemyw.nl .

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie niejasności co do powyższego regulaminu prosimy kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.